Imprimaki honetako datu pertsonalak Bergarako Udalaren jabetzakoak diren eta behar bezala balmenduta dauden fitxategletan sartuko direla. Datu horiek udai kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren batl laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie, abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan, Datu Pertsonalen Babesari buruzkoan, aurreikusitako kasuetan.


Agorrosin Ekintza Gunea
Boni Laskurain, 21
20570 Bergara
+34 943 777 095
Email: agorrosin@bergara.eus