Imprimaki honetako datu pertsonalak Bergarako Udalaren jabetzakoak diren eta behar bezala balmenduta dauden fitxategletan sartuko direla. Datu horiek udai kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren batl laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie, abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan, Datu Pertsonalen Babesari buruzkoan, aurreikusitako kasuetan.


logo del cliente


Omesa Informática S.L.U. Madrid
Paseo de la Alameda de Osuna, 78, bajo D
28042 Madrid
Teléfono y Fax: +34 917 477 800
Email: info@omesa.es

Omesa Informática S.L.U. Palencia
Paseo De La Julia 3,
34002 Palencia
Teléfono: +34 979 710 464
Fax: +34 979 710 584
Email: info@omesa.es